DataskyddshanteringDATASKYDDSHANTERING GDPR

Information till våra kunder hur vi hanterar och behandlar deras personuppgifter

Det är viktigt för oss att skydda våra kunder och deras personuppgiter på bästa sätt. vi sparar inte inga uppgifter än vad lagen kräver.Det gäller både i pappersformat och digitalhantering så som dataregister. bokföringslagen kräver att vi sparar information i 7 år, detta omfattar kundens kontakt uppgifter så som namn, adress, telefonnr, perosnnr, registreringsnr och email. ingeninformationlämnasut till en tredje part då inte omstänigheterna kräver så somInfotorg för ägarbyte, försäkringsbolag, kreditbolag vid finansiering, inhämtning av reservdelar då regnr måste anges

Hemsidan är utvecklad av Trinax AB